Graastenshøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100314-21

Fredningsnr.
051550

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP Høj, 15 x 2 m; flad top med hul.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 48 F. i Tværmaal, 8 F. höi, fuldstændig bevaret. Af den af Gaardboe omtalte Stensætning paa Matr No 18a er intet tilbage. Bevoksning: 1979: Græs og Nålekrat/-træer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, lyngklædt i Ager. Nybeplantet med Fyr og Gran. 2 m. høj, 15 m. i Tværmaal. Toppen helt affladet og Siderne stærkt skæmmede ved Afgravninger. Fra ø. Højfod er ført en Kile ind i Højens Centrum i nyere Tid, ca. 0,50 m. bred, ca. 1,50 m. dyb; den er i Højens Midte under Grønsværet stærkt udvidet, saaledes at Højkærnen synes at være helt gennemrodet. Ingen Randsten ses. Høj [sb.] 21-22: "Graastenshøje". Bevoksning: 1979: Græs og Nålekrat/-træer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 2 m; flad Top m. Hul.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 2,5 x 15 x 15 m. Som tidligere beskrevet, men nyt, firkantet hul i toppen, ca. 70 x 30 cm, 50 cm dybt Bevoksning: 1979: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Sivgræsklædt høj i lysning i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)