Graastenshøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100307-90

Fredningsnr.
051549

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP Høj, 15 x 2,25 m; hul i top.
Undersøgelsehistorie  (5)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, lyngklædt i Ager. Faa m. VNV. for foregaaende [sb. 21]. Nybeplantet med Fyr og Gran. 2,25 m høj, 15 m i Tværmaal. Højens Midte er udgravet i nyere Tid med et ca. 1,50 m. dybt Hul, som er 2 m. bredt i N-S, 3 m. langt i Ø-V med Udgang brudt ud til ø. Højfod. Ingen Randsten ses. I nv. Højfod berøres Højen af Skellet til Hørmested Sogn, der udgaar herfra i ret Vinkel mod V. og N. [...] Høj [sb.] 21-22: "Graastenshøje".

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 2,25 m; Hul i Top.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 1,9 x 13 x 13 m. Som tidligere beskrevet, men nyt, mindre hul i toppen ved siden af det gamle. Dias 09.24.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Sivgræsbevokset høj i lysning i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)