Tolne
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100314-26

Fredningsnr.
051551

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/9 1882. Købte Afmærkn.: MS. 1897, ved løjtnant Lassen Høj, 12 x 1,5 m; vestlige trediedel mangler.
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 36 F. i Tværmaal, 4 F. höi, fuldstændig bevaret. [...] [Højene] 31-35 [= sb. 24-28] fredede ved Deklaration af 6/9 82. Bevoksning: 1979: Lyng

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, lyngklædt i Ager. 1,50 m. høj, 12 m. i Tværmaal. Fra v. Højfod til helt op noget Ø. for Højcentrum strækker sig en ca. 5 m. bred vindblæst Lavning, dybest i Midten (ca. 1 m.). Det er vel omtrent 1/3 af Højen, der saaledes er blæst bort. Det hele er nu lyngdækt. Ingen Randsten ses. Fredlyst 1882. MS. Bevoksning: 1979: Lyng

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 x 1,5 m; vestl. Tredjedel mangler.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 1,7 x 16 x 16 m. Som tidligere beskrevet, men nordligste højfod bortpløjet og kreaturskadet. På overfladen sås talrige løse marksten samt kvasbunker. Ejerens søn er mundtligt gjort opmærksom på højens beklagelige udseende. Bevoksning: 1979: Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i udyrket drikkevandsområde.

Litteraturhenvisninger  (0)