Tolne
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100314-27

Fredningsnr.
051552

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/9 1882. Købte Afmærkn.: MS. 1904, ved Sven Muller Høj, 18 x 2,75 m; i toppen større hul.
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 54 F. i Tværmaal, 8 F. höi, fuldstændig bevaret. [...] [Højene] 31-35 [= sb. 24-28] fredede ved Deklaration af 6/9 82. Bevoksning: 1979: Lyng

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, lyngklædt i Ager. 2,75 m. høj, 18 m. i Tværmaal. Stærkt vindblæst i NV og iøvrig med forskellige overfladiske Uregelmæssigheder. I Toppen en 3 x 3 m. stor, ca. 1 m. dyb Nedgravning fra gammel Tid, nu halv fyldt med Smaasten. Ingen Randsten ses. Fredlyst 1882. MS. Bevoksning: 1979: Lyng

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 18 x 2,75 m; i Toppen større Hul.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler.2,9 x 18 x 18 m. Som tidligere beskrevet, men mindre, friske kreaturskader på siderne, især mod S og V. Langs højfoden en 20-50 cm høj kant ned til nuværende markoverflade. Målet tyder dog ikke på, at større dele af højfoden er bortpløjet. Højen kan evt. genbesigtiges og eventuelle nye skader påtales i forbindelse med en kommende fortsættelse af nyberejsning i Vendsyssel. Dias 13.06. Bevoksning: 1979: Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i udyrket drikkevandsområde.

Litteraturhenvisninger  (0)