Tolne
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100314-28

Fredningsnr.
051553

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/9 1882. Købte Afmærkn.: MS. 1904, ved Sven Muller Høj, 24 x 4,5 m.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 72 F. i Tværmaal, 13 F. höi med uregelmæssig Overflade. [Højene] 31-35 [= sb. 24-28] fredede ved Deklaration af 6/9 82. Bevoksning: 1979: Græs og Nålekrat/-træer

1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig rund Høj, lyngklædt i lille Fyrreplantage. 4-4,50 m. høj, 24 m. i Tværmaal. Top affladet. I Vestsiden større vindblæste Partier. Overfladen i det hele temmelig uregelmæssig. Iøvrig er Højen urørt. Ingen Randsten ses. Fredlyst 1882. MS. Bevoksning: 1979: Græs og Nålekrat/-træer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 24 x 4,5 m.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 5 x 26 x 26 m. Affladet top, skrånende fra N mod S med uregelmæssige fordybninger. I V- og N-siden ret store, flade, nøgne skår, tilsyneladende forårsaget af kreaturer, muligvis i forening med afblæsning. I S og Ø-siden flade, tilgroede hulninger. Ejeren oplyste, at skaderne skyldtes vinden, hvilket dog virker usandsynligt. Dog skal der gøres opmærksom på beskrivelsen i SB, der også omtaler vindblæste partier i V-siden. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende høj med smuk fyrrebevoksning. Synlig fra hovedvej. Bevoksning: 1979: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)