Tvillinghøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100314-35

Fredningsnr.
051566

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP i S Høj, 18 m x 2,50 m; NV-siden noget forgravet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 35-36:] 2 Höie umiddelbart ved Siden af hinanden; den nordligste er 48 F. i Tværmaal, 8 F. höi, den sydligste 45 F. i Tværmaal, 6 F. höi, begge ere fuldstændig bevarede. Bevoksning: 1979: Lyng og Nålekrat/-træer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj i Gran- og Fyrreplantage. Beplantet. 2,50 m. høj, 16- 18 m. i Tværmaal. Nv. Side noget forgravet. Ellers urørt. [...] Højene [sb.] 35-36 ligger paa en isoleret Bakkeknold. "Tvillinghøje". Der ses ingen Randsten. Bevoksning: 1979: Lyng og Nålekrat/-træer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 x 2,50 m; NV-Siden noget forgravet.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 2,7 x 17 x 17 m. Som tidligere beskrevet, men en del rævegrave. Dias 10.13. Bevoksning: 1979: Lyng og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lyngklædt høj i nåletræsplantage.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)