Tolne
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100314-39

Fredningsnr.
051565

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP i S Høj, 10 m x 0,75 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille rund Høj i Gran- og Fyrreplantage, nær SV. for foregaaende [sb. 38]. 0,75 m. høj, 8-10 m. i Tværmaal. Toppen trugformet neddybet. Bevoksning: 1979: Græs og Nålekrat/-træer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 10 x 0,75 m.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 0,7 x 10 x 10 m. Trugformet fordybning i toppen (gammel skade,CF.SB.). Dias 10.19. Bevoksning: 1979: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og lyngklædt høj i nåletræsplantage.

Litteraturhenvisninger  (0)