Skaarupgaards Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100314-42

Fredningsnr.
051562

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Grøft (afvanding), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav matr.nr. 1i og 1n: Skaarupgaard Afmærkn.: MP (ligger løs). Høj, 18 m x 1,75 m; toppen bortgravet; syd og vest-siden stærkt afgravet. I østsiden hul. Matr.nr. 1i, 1n og 16r: Høj i skel til Tolne matr.nr. 16a.
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 53 F. i Tværmaal, 5 F. höi; en Del af den sydlige Side er bortgravet. Bevoksning: 1979: Lyng og Nålekrat/-træer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, lyngklædt Høj, paa Grænsen mellem Hede og Ager. Stærkt medtaget. Hele Toppen bortgravet. Den s. og den v. Side stærkt afgravede og vindblæste. Et 1 m. dybt Hul, et Par m. i Tværmaal, ses i ø. Side, fra nyere Tid. 1,75 m. høj, 16-18 m. i Tværmaal. En Skelgrøft (Forlængelse af Skellet mellem Tolne Bys og Skaarupgaards Jorder) er ført op fra NØ til Højens Midte. Bevoksning: 1979: Lyng og Nålekrat/-træer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 x 1,75 m; Toppen bortgravet; S- og V-Siden stærkt afgravet. I Østsiden Hul.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 2 x 16 x 16 m. Toppen bortgravet og topfladen fordybet. Spor efter afgravninger på siderne. I NØ er en skelgrøft ført ind til midten af topfladen. I efteråret 1980 er den SV-lige højfod blevet lettere beskadiget under kørsel med skovbrugsmaskiner. Et par randsten er blottet og rykket lidt ud af leje. A/S Tolne Skov gav VHM underretning om det skete. Bevoksning: 1979: Lyng og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj i Tolne Skov.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)