Baalhøjene
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100314-45

Fredningsnr.
051544

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav matr.nr. Tolne 17 l; Skaarupgård 1 d og 1 r. Tingl.: 18/9 1912 og 3/3 1915. 10/9 1924. Gdr. N. Andersen, Skaarupgård Afmærkn.: MS. 1913 "Baalhøj", 20 m x 3,5 m. I toppen en større sænkning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 62 F. i Tværmaal, 12 F. höi, fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1979: Lyng og Nålekrat/-træer

1915 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, rund Høj, i V. i Fyrreplantage (Tolne 18i og 18k), i Ø. i Hede (Skaarupgd. 1D). 3,50 m. høj, 20 m. i Tværmaal. I Toppen en større, trugformet Forsænkning efter gammel Gravning. Den ø. og den s. Side fladt afgravede. det samme Skel som omtalt ved Højene [sb.] 42 og 44 gaar ogsaa over denne Højs Midte, i Form af en smal Grøft, der fra SSV bøjer i en stump Vinkel til ret Nord. En Sti fra V. fører til Toppen. Ligger paa Top af højt Bakkedrag med vid Udsigt. Hører til Gruppen "Baalhøjene". Den vestlige Halvdel fredlyst 1912 og 1915. MS. Den østlige Halvdel fredlyst 1924. Bevoksning: 1979: Lyng og Nålekrat/-træer

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Baalhøj", 20 x 3,5 m; i Toppen en større Sænkning.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 3,8 x 22 x 22 m. Uregelmæssigt afgravet top, lavest i øst. Fra S, SØ, Ø, N og V fører stier op på topfladen, hvor bevoksningen er slidt væk på et større stykke omkring en udsigtsbænk. NV for højen, indenfor 100 m zonen, et militært udsigtstårn. Højens tilstand et tidligere meddelt FFF pr.brev. Plejen bør omfatte dækning af blottede arealer med lyngtørv og rydning af en del af kratbevoksningen. Evt. fjernelse af bænk samt foranstaltninger mod knallertkørere. Dias 08.05-0.7. ** Seværdighedsforklaring ** Højen er en stor, smuk høj og en del af en mindre højgruppe beliggende på et åbent, lynggroet plateau med en storslået udsigt. Bevoksning: 1979: Lyng og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og lyngklædt høj i gl hedeareal. Offentlig adgang med anvist sti.

Litteraturhenvisninger  (0)