Skyrbækhede
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100314-48

Fredningsnr.
051533

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 0515-33, 34. Tingl.: 8/5 1833, købt. Afmærkn.: MS 1897, ved løjtnant Lassen Stensætning på flad mark; 6 oprejste sten; areal: 16 x 6 m.
Undersøgelsehistorie  (8)
1833 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en ubetydelig Forhöining i den flade Mark findes en aflang Stensætning, bestaaende af 6 store Sten. I Midten staar en Sten, tilspidset foroven, 4 F. höi, 3 F. 4 T. br, sydöst for denne en stor, flad Sten, 8 F. höi, 4½ F. bred og nord for den en mindre Sten, 2 F. höi. Mod V. findes 3 Sten, 3 F. 6 T, 6 F. 3 T, og 5 F. 4 T. höie, der vende den flade Side ud ad Kredsen. Stensætningen er fredet ved Deklaration af 8de Mai 1833. (Pl. 31; Prospekt Pl. 32). Bevoksning: 1979: Mos og Græs

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stensætning paa flad Mark (eller paa en næppe kendelig Højning). Den har Retning NV-SØ og bestaar af 6 Sten. Se Bahnsons Plan (Pl. 31) og hans Tuschtegning (Pl. 32, fra NV.), som begge er korrekte. Stensætningens Længde er 16 m., dens Bredde (forsaavidt den kunde maales) 6 m. Disse Maal er af mig indført paa B's Plan (a-b og c-d); desuden er paa samme Plan paaført Størrelsesmaalene for hver enkelt Sten (øverst Maal i NV-SØ, midterst i NØ-SV, nederst Højden over Jordfladen). Fredlyst 1833. MS. Bevoksning: 1979: Mos og Græs

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stensætning paa flad Mark; 6 oprejste Sten; Areal: 16 x 6 m.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stensætning. Muligvis rest af en langdysse bestående af ialt 6 oprejste sten. Ureglmeææig grundplan, orienteret Ø-V. Dias 08.24,26. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig p.gr.a. stenenes imponerende størrelse og en smuk beliggenhed i en græsbevokset lysning i kanten af plantagen. Bevoksning: 1979: Mos og Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Langdysse i Skørbæk Hede. Offentlig adgang og infotavle.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)