Dalgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100314-56

Fredningsnr.
051535

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP Høj, 12 x 1,5 m; øverste del bortgravet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, lyngklædt, paa Bakketop. Øvre Halvdel fuldstændig bortgravet og Overfladen, som nu er græsklædt, fladt planeret til en rund Flade, 12 m. i Tværmaal. Højen er nu 1,50 m. høj, ca. 18 m. i Tværmaal. En Kreds af Graner er plantet langs Siden. En Sti fører op fra Nord. Bevoksning: 1979: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 x 1,5 m; øverste Del bortgravet.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 1,5 x 18 x 18 m. Affaldet top, diam. af topfladen 11-12 m. Sidernes overflade ujævn. Alt er tyilgroet. Dias 09.01. Bevoksning: 1979: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anselig høj i mindre skovbevoksning i bymæssig bebyggelse.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, vegetationsløs høj i bøgeskov i bymæssig bebyggelse.

Litteraturhenvisninger  (0)