Baalhøjene
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100314-63

Fredningsnr.
051547

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Skaarupgaard Fælles kort for 0515-45, 46, 47. Tingl: 10/9 1924 og 16/9 1925, propr. N. Andersen, Skaarup- gaard. Diplom Afmærkn.: MS 1924, ved J. Brøndsted. Høj, 20 x 4 m; dybt kløftet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 54 F. i Tværmaal, 12 F. höi, gjennemskaaret af en bred Grav fra ]N.V-SØ.[ NØ-SV. Ved Udgravningen har man fundet nogle Lerkar, som gik itu. Bevoksning: 1979: Lyng og Nålekrat/-træer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, lyngklædt i Hede. 4 m. høj, 20 m. i Tværmaal. Højen er dybt kløftet helt igennem ved en gammel Gravning, som ved Midten er 8 m. bred, 1,50 m. dyb, og hvis Længderetning er NØ-SV (denne Kløft er dog ved Enderne kun 4 m. bred). Højkærnen synes urørt. En af "Baalhøjene". Højt beliggende med vid Udsigt. Fredlyst 1924. MS. Bevoksning: 1979: Lyng og Nålekrat/-træer

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 x 4 m; dybt kløftet.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 4 x 24 x 24 m. Som tidligere beskrevet, men fra N,V og Ø fører stier op på højen. ** Seværdighedsforklaring ** Til trods for sine gamle skader en anselig høj, del af samme højgruppe som 515:44-46, med en smuk beliggenhed og storslået udsigt. Bevoksning: 1979: Lyng og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og lyngklædt høj i gl hedeareal. Offentlig adgang med anvist sti.

Litteraturhenvisninger  (0)