Skaarup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100314-74

Fredningsnr.
051572

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Skaarupgaard Tingl.: 16/9 1925, gdr. N. Andersen, Skaarupgard Diplom Afmærkn.: MP Høj, 12 x 1,75 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj i høj Bøgeskov, beliggende ca. 50 m. Ø. for foregaaende [sb. 73]. 1,75-2,00 m. høj, 12 m. i Tværmaal. Ganske urørt. To Bøge staar paa n. og to paa s. Side, ellers er Højen uden Bevoxning. Fredlyst 1925. Bevoksning: 1979: Græs

1925 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 x 1,75 m.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 2,5 x 13 x 13 m. Spor af flade, mindre, nu tilgroede afgravninger i Ø-siden. Dias 09.36. Bevoksning: 1979: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)