Sct. Mathias Kirke
Anlæg og datering  (7)
Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Ødekirke, Historisk Tid (dateret 1067 - 1536 e.Kr.)
Købstadskirke

Ødekirkegård, Historisk Tid (dateret 1067 - 1536 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (16)
1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 173/95
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1994 Museal udgravning
Journal nr.: 804E
Viborg Museum
Undersøgelse af Mathias kirkegård. Herved fandtes en blyrulle med runeindskrift i en af gravene.

1994 Museal udgravning
Journal nr.: 804F
Viborg Museum
Det kunne konkluderes, at der efter reformationen er foretaget en afgravning af kirkegårdsfylden på ca. 1 meter, hvorefter torvet er udlagt. En sådan afgravning har sandsynligvis fjernet det øverste lag af begravelser, det vil hovedsagelig sige børnegrave. De bevarede grave dateres ud fra armstillinger og gravtyper til tidlig- og højmiddelalder.

1994 Museal prøvegravning
Journal nr.: 804E
Viborg Museum
Der blev konstateret begravelser tilhørende den ved reformationen nedlagte sognekirke.

1995 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: 804F
Viborg Museum
To mønter fundet i forbindelse med udgravningen. Den ene er et løsfund gjort i forbindelse med fjernelse af overjord, den anden er fundet i fylden umiddelbart over en grav (310).

1999 Museal udgravning
Journal nr.: 855F
Viborg Museum
Ved omlægning af Hjultorvet fandtes tre stolpehuller efter en stavkirke. Denne efterfulgtes af en stenkirke med vanlig romansk planløsning, ialt ca. 30 meter lang. Der registreredes 169 begravelser. Se endvidere 804E og 906F.

1999 Museal udgravning
Journal nr.: 906F
Viborg Museum
Ved gravning af hul til "Byens Træ" blev afdækket 18 grave fra Sct. Mathias sogne kirke, se 855F.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2006 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/06-130
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 7352 Erik Glipping, Roskilde og en borgerkrigsmønt ca. 1260-1300 fundet i forbindelse med udgravningen i 1994.

2011 Museal udgravning
Journal nr.: VSM 09793
Viborg Museum
I forbindelse med planer om anlæg af underjordisk regnvandsbassin på Sct. Mathias Gade/Hjultorvet i Viborg blev den allersydligste del af den tidligere Sct. Mathias kirkegård undersøgt arkæologisk. Samlet blev 23 begravelser afdækket, og alle skeletterne var i en meget dårlig bevaringstilstand. Endvidere blev den sydlige kirke-gårdsafgrænsning mod Sct. Mathias Gade afdækket i form af en grøft, der formodes at have indeholdt en træbygget, stolpesat hegn. 

2011 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: VSM 09793
Viborg Museum
Planer om anlæggelse af et underjordisk spildevandsbassin i/ved syddelen af Hjultorvet.

2011 Museal prøvegravning
Journal nr.: 09793
Viborg Museum
Ved en større forundersøgelse af et ca. 618 m2 stort areal forud for planer om opførelse af underjordisk spildevandsbassin i Viborg blev der fundet omfattende spor efter den middelalderlige kirkegård til Sct. Mathias kirke, som blev nedlagt i 1529. Der blev ikke fundet spor efter fortidsminder ældre end kirkegården.

2011 Registrering via historisk dokumentation
Viborg Museum
Omtrentlig afsætning af det areal, som Sct. Mathias Kirkegård formodes at have dækket i middelalderen. Afsætningen er foretaget på baggrund af arkæologiske undersøgelser (VSM D831, D873, VSM E804, VSM F855, VSM F906 og VSM 09393), samt skriftlige kilder.

2015 Museal udgravning
Journal nr.: VSM 10297
Viborg Museum
Viborg Museum gennemførte i november 2015 en udgravning af et ca. 4,8 m2 stort areal på Hjultorvet i Viborg i forbindelse med etablering af betonfundament til ny juletræsfod. Der blev fundet spor af seks begravelser til den middelalderlige Sct. Mathias Kirke. Undersøgelsen blev gennemført ned til undergrundsniveau, således at det berørte område ikke længere rummer spor af fortidsminder.

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Kort beskrivelse Kirken omtales første gang 1304. Anlæggets bevaringstilstand Sten/fundament/stolpehuller/grave under jordoverfladen. Ved forskellige udgravninger i 1990’erne er et større antal grave blevet undersøgt. Desuden kendes stolpehuller fra en mulig trækirke og grundplanen af den efterfølgende romanske stenkirke (30 m lang). Nedlæggelsestid Efter reformationen (1525-1600). Kirken blev kort efter reformationen skænket til byens borgere, der sørgede for nedrivning af kirken til fordel for anlæg af et torv (Hjultorvet). Trusselgrad Truet (byggeri og anlæg). Kirketomten ligger under Hjultorvets belægning. Kilder TRAP Kristensen, H. K.: Middelalderbyen Viborg. 1987 Hjermind, J.: Viborgs middelalderlige sognekirker. I Fra Viborgegnen 2010 Hjermind, J.: Sct. Mathias Kirke på Hjultorvet. Viborg Bogen 2005

Litteraturhenvisninger  (0)