Store Strandbygaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-45

Fredningsnr.
533439

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 5334-40, 39, 42, 41, 43. Ejerlav: Nylars Høj, 1 x 15 m. Velbevaret. I plantning.
Undersøgelsehistorie  (5)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tre Stenrøser [sb.45A-45B] NV fra Store Strandbygaard; den største af disse [formentlig sb.45B] har et Tværmaal af ca 20 Alen og er randsat med liggende større og mindre Sten. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 15 m. Velbevaret. I Plantning.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med en del synlige fodkranssten. 1,2 x 12 m. I SV stærkt deformeret af mange års rævegrave. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Dækket af krat og af opvækst af ask.

Litteraturhenvisninger  (0)