Ny Hellebæk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010406-64

Fredningsnr.
263046

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Dæmning. Oprindelig ca. 30 m lang, ca. 8 m bred og op til 3,5 m høj, orienteret NNØ – SSV, men nu med et stort gennembrud omtrent i midten hvor vandet passerer. Fra landfæstet i SSV er 6 m af kronen tilbage. Fra landfæstet i NNØ er 8 m krone tilbage. Helt i NNØ er kronen gennembrudt hvor en 2,5 m bred og 1 m dyb omløbskanal er gravet igennem.
Undersøgelsehistorie  (3)
1993 Museal prøvegravning
Journal nr.: 534
Folkemuseet
Prøveundersøgelsen viste, at der i hovedundersøgelsesområdet er blevet foretaget en opdæmning af vand på den østlige side af de to højninger på hver side af åen. Der har været et overløb rundt om den nordlige højning. Placeret lige vest for denne højning blev der konstateret en samling af anlagte større sten, der har tjent et foreløbigt ukendt formål. Vest for denne stensamling blev der på begge sider af åen konstateret spor efter formodede trækonstruktioner.

2011 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Dæmning sat af store kampesten. Vinkelret på begge åens brinker er to store jordvolde

Litteraturhenvisninger  (0)