Fuglsang
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100116-154

Fredningsnr.
071426

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helligkilde, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Helligkilde ved Fuglsang. Kildeanlægget er opført af marksten. Det er ca. 3 m langt, 1 m bredt og 2,3 m dybt målt fra overkanten mod øst til bunden af brønden. Det er orienteret Ø-V. Anlægget består mod øst af en brønd med en diameter på 0,9 m og en trappe, der med 6 trin fra vest, fører ned til brønden. Trappetrinene er lavet af kløvede kampesten. Kilden ligger på en bakkeskråning, der falder mod vest.
Undersøgelsehistorie  (9)
1982 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 252/1982
Vendsyssel Historiske Museum

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 252/1982
Vendsyssel Historiske Museum
Stensat kilde på bakkeskråning. Ifølge traditionen på egnen har kilden været anvendt som helligkilde.

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.14/83
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: 252/1982
Vendsyssel Historiske Museum
Kilden har trappetrin i den lave vestside. Der stod vand til forkanten af det øverste trappetrin. Dybden fra vandoverfladen til bunden af kilden: 1,4 m; dybden fra overkanten af stensætningen i østsiden til bunden: 2,2 m. Der var skredet sten ned fra stensætningens sydøsthjørne.

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2459
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kilden fremstod velbevaret.

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F53-2459
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lokalt ønske om fredning af kilden.

1997 Institutionssag uden journaldata
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Helligkilde ved Fuglsang. Kildeanlægget er opført af marksten. Det er ca. 3 m langt, 1 m bredt og 2,3 m dybt målt fra overkanten mod øst til bunden af brønden. Det er orienteret Ø-V. Anlægget består mod øst af en brønd med en diameter på 0,9 m og en trappe, der med 6 trin fra vest, fører ned til brønden. Trappetrinene er lavet af kløvede kampesten. Kilden ligger på en bakkeskråning, der falder mod vest.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fulgsang Helligkilde. Seperat indhegnet kilde i kreaturfold.

Litteraturhenvisninger  (0)