Bjerring Kirke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130701-35

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Kirke, Historisk Tid (dateret 1067 - 2015 e.Kr.)
Kirke med tilhørende kirkegård

Metal, Middelalder (dateret 1200 - 1399 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1996 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 593/96
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Den 3. december 1996 har jeg i kirken haft et møde med Bjerring menighedsråd og arkitekt Poul Brøgger. Det primære formål med mødet var at få den indvendige restaurering genoptaget og undersøge muligheden for at trække de elektriske kabler fra våbenhuset ind i kirken. Foran runestenen blev der foretaget en mindre udgravning for at undersøge stenens tykkelse samt fundamentet under den. Tykkelsen var i kanten ca. 22 cm stigende til formentlig ca. 35 cm under midten. En løselig beregning viser, at stenen formentlig vejer o. 2500 kg.

1997 Museal udgravning
Journal nr.: 622F
Viborg Museum
I forbindelse med udtagning af runesten undersøgtes en mindre smeltegrube (bly) fra højmiddelalder.

1998 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Litteraturhenvisninger  (0)