Skt. Albans kirke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080407-117

Fredningsnr.
361611

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (8)
Kirke, Udateret (dateret 900 - 1099 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Udateret (dateret 900 - 1099 e.Kr.)

Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Kulturlag, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Metal, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Kirke, Historisk Tid (dateret 1150 - 1538 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: 318a og umatr. gadeareal (Sct. Knuds Plads) af Odense bygrunde. Sct. Albani kirke. De under nuværende jordoverflade bevarede levn af Sct. Albani kirke må ikke fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde.
Undersøgelsehistorie  (17)
1536 Registrering via historisk dokumentation
Journal nr.: 8541
Odense Bys Museer

1890 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 8541
Fyns Stiftsmuseum

1924 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 8541
Fyns Stiftsmuseum
I 1924 indkøbtes fra læge Wagner, Assens, til Fyns Stiftsmuseum en bronzering, som indførtes i protokollen under nr. A1681. Protokolteksten lyder som følger: "Bronzering funden på Industripalæets Grund, Albani Torv 3, da der blev gravet Grund til Bygningen. Vidde 6½ cm. Dannet af et ganske smalt Bronzebaand, omtrent fladt på den indvendige Side, hvælvet på den udvendige Side. De to Ender af Baandet afsluttes med en oval skiveformet knop. Måske fra den yngre Bronzealder". Ifølge bogen "Albani Kirke og Torv" fra 1985 (Eskil Arentoft et al.) side 9 blev udgravningen af grunden til Industripalæet foretaget i 1890, og ved den lejlighed blottedes svære middelalderlige kulturlag.

1982 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
De under nuværende jordoverflade bevarede levn af Sct. Albani kirke må ikke fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde.

1982 Museal udgravning
Fyns Stiftsmuseum
På stedet er efter nedrivning af Industripalæet i 1982 foretaget udgravning i den i 1536 nedrevne Albani Kirke, hvor Knud den Hellige blev dræbt. Ved undersøgelsen blotlages den af kamp byggede kirke og en herunderliggende træbygget kirke samt talrige begravelser og spor efter klokkestøbning.

1984 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: O.168/84
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1985 Museal besigtigelse
Odense Bys Museer

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Underjordisk ruin af Sct. Albani kirke. Intet at bemærke, underjordisk ruin.

1993 Museal besigtigelse
Journal nr.: AT93
Bymuseet Møntergården
Anmeldelse af gravearbejder i forbindelse med et sprængt fjernvarmerør ned oven i Albani Kirkes fredede tomt. To huller blev gravet for at finde lækagen; det ene i Eventyrhaven, matr. nr 318a, der i alt væsentlig lå indenfor det område, der omfattedes af søgegrøft C fra 1982-udgravningen (AT82). Det andet hul blev gravet i fortorvsarealet foran Kreditforeningens bygning. I den dybde hullet blev gravet var der ingen intakte kirkelag bevaret.

1993 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: AT93
Bymuseet Møntergården

1993 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 294/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1998 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2000 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 9780
Odense Bys Museer

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Journal nr.: 8541
Odense Bys Museer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)