Dommerborg Huse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyske Museer

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100403-1

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Runesten, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (1)
1928 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Efter Traditionen skal den Runesten, der nu staar opstillet i Hune Kirkes Taarnkapel (= Wimmer, Runemindesmærker II 16), og som if. Præsteindberetning af 1638 til Aalborg Bispearkiv allerede da stod i Hune Kirkegaardsdige (Klitgaard, Hvetbo Herred II 278,334), være fundet etsteds paa Marken nær omkring Dommerborg Huse. Det er ikke umuligt, at denne Tradition kan have Ret.

Litteraturhenvisninger  (0)