Rønninge kirke

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080808-56

Fredningsnr.
361713

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Runesten, Vikingetid (dateret 900 - 950 e.Kr.)
Fredningstekst

Rønninge-sten. Runesten af granit. Stenen er 104 cm høj, 62 cm bred og 63 cm tyk. Højden er målt over jorden i stenens tidligere position. Indskriften er placeret på den ene side af stenen. Indskriften lyder i oversættelse: ” Sote satte denne sten efter Elev, sin broder, søn af Asgot med det røde skjold [eller det røde modersmærke]”. Står i Rønninge Kirkes våbenhus.
Undersøgelsehistorie

1627 Uspecificeret aktivitet
Det Kulturhistoriske Centralregister
Runesten fundet "wdi en steen Bro". Sandsynligvis broen over Vindinge å i østkanten af byen. Efter traditionen skulle stenen være flyttet fra en "Steenhøy", hvorom "bønderne sijger, att en kempe ved naffn Ronne skulde ligge begraffuen". Rønninge har fået sit navn efter ham.

1853 Byggeri og anlæg
Det Kulturhistoriske Centralregister
Runestenen genfundet i Kerteminde under nedrivningen af et hus. Den blev flyttet til et andet hus i byen, men af byfogden udtaget og anbragt på kirkegården.

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af den lave "Banke" paa hvilken Rønninge Kirke ligger skulde være en "Kæmpehøj", synes ikke, som angivet i Traps Danmark IV, s. 79, sandsynligt. Med Hensyn til den af Worm nævnte Ronnes Gravhøj, se Bendtz "Efterr; om Rønninge og Rolsted sogne. Odense 1820 s. 2 f.

1942 Registrering via historisk dokumentation
Det Kulturhistoriske Centralregister
Oplysninger taget fra "Danmarks Runeindskrifter", 1942. Runesten nr. 202, tekst oversat: "Sote satte denne sten efter sin broder Elev, søn af af Asgot med det røde skjold".

1949 Uspecificeret aktivitet
Det Kulturhistoriske Centralregister
Runestenen anbragt på en lille høj uden for kirken.

1981 Diverse sagsbehandling
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Korrespondance vedr. flytning af runesten.

1981 Diverse sagsbehandling
Fyns Stiftsmuseum
Korrespondance FS;-Runologisk Laboratorioum- Fredningsstyrelsen, om evt. flytning af runesten ind i kirken af hensyn til stenens beskyttelse mod forvitring.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Registreringsprojekt/runesten
Kulturstyrelsen
Rønninge-sten. Runesten af granit. Stenen er 104 cm. høj, 62 cm. bred og 63 cm. tyk. Højden er målt over jorden i stenens tidligere position. Indskriften er placeret på den ene side af stenen. Bustrofedon begyndende nedefra fra venstre hjørne. Indskriften lyder i oversættelse: ” Sote satte denne sten efter Elev, sin broder, søn af Asgot med det røde skjold [eller det røde modersmærke]”. Muligvis ristet af samme Sote, som har ristet Tryggevælde-stenen og signeret Glavendrup-stenen. Runesten genanvendt som bygningssten i flere omgange. Omtalt af Skonvig o. 1627. Den sad da i en stenbro, men skulle ifølge traditionen være flyttet fra en høj. Efter at have været forsvundet blev den i 1853 fundet ved nedrivning af et hus i Kerteminde og atter benyttet som grundsten i en anden bygning, men udtaget og opstillet på den gamle kirkegård i Kerteminde. Senere flyttet derfra til Rønninge. Står i dag i Rønninge Kirkes våbenhus. Datering: 900-950 / Ældre vikingetid.

2016 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Sorte satte den sten efter Elev, sin broder, søn af Asgot med det røde skjold (evt. ’det røde modermærke).” Dateres 900-950. Højde 104 cm, bredde 62 cm. Omtalt 1627, genopdaget 1852 som grundmur i lokalt hus. Anvendt som grundsten sent i 1800-tallet, og i dag rejst i kirken. Hele indskriften kan tydes. Bevaringstilstand: Jævn. Tilstandsvurdering 2016.

Litteraturhenvisninger

Jacobsen,L.,Moltke,E.
Danmarks Runeindskrifter
1942


Billeder

Rønninge sten (ældre foto)
Rønninge sten (ældre foto)