Frændesødam
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010405-10

Fredningsnr.
272921

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Dæmning/mølleanlæg. Dæmningen i alt ca. 80 m lang. Heraf 35 m fra V mod Ø, hvorefter dæmningen drejer mod SSØ, de sidste 50 m. Ca. 30 m fra S-enden et gennemløb. Herfra ses en kanal langs dæmningen V-siden. Kanalen fortsætter i zig-zag mod N. N for den V-Ø-gående del af dæmningen, (før den dre­jer mod SSØ) et plateau 7 x 15 m stort. Formentlig stedet for et møllehus. Kanalen mod N passerer forbi Ø-foden af plateauet. Selve dæmningen i snit 7 m bred, 1,5 m høj, og ka­nalen 4 m bred og 1 m dyb. Dæmningen afbrudt helt i V, hvor vandet nu passerer, i en dyb grøft.
Undersøgelsehistorie  (4)
1998 Museal besigtigelse
Journal nr.: A793
Folkemuseet
Ca. 80 m lang mølledæmning af opkastet jord, ved foden 6-7 m bred og omt. 2 m høj. Dæmningen slår midtvejs et knæk på ca. 120 grader og er forstyrret af en dyb rende, hvor ant. hovedudløbet var. Mod øst et formodet bagløb og her har muligvis ligget en bygning. Selve vandmøllen har ant. været placeret ved selve hovedudløbet. På et kort fra 1794 er bebyggelsens navn Frenderup.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)