Sønder Vinge

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
130712-0

Undersøgelsehistorie

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Vinge Sogn er Spor af 5 Høje, der alle ere sløjfede eller saavidt udjævnede, at man pløjer over dem. De to af dem laa vestlig paa Matr. No 5 af Rouge, en paa Matr. No 3a af Rouge og en ved Skjællet mellem Matr. No 4a af Vinge og [matr.]No 6b af Rouge. (Pelshøj paa Matr. No 59 som Korttegneren har anført, har ligget lavt og paa fugtig Grund - om det iøvrigt har været nogen virkelig Kæmpehøj.) Paa Matr. No 5a ved Sognets østlige Grænse har sandsynligvis været en Høj. Ved Vinge Kirke findes en Runesten, der i Aaret 1869 fandtes som Grundsten under nordvestre Hjørne af Kirken og ved Herregaarden Ulstrup findes som bekjendt en anden Runesten, Grøndalstenen. Grøndal, hvori den oprindelig skal have ligget og som den har Navn efter, er vestlig i Gaarden Ulstrups Mark. I Muren paa nordre Side af Kirken, omtrent paa det Sted, hvor Runestenen har ligget, er en Kvadersten, hvorpaa 2de Løvefigurer og et Kors er udhugget.