Dronning Margrethes Stiger
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vikingeskibsmuseet

Sted- og lokalitetsnr.
401655-7

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Sejlspærring, Udateret (dateret 1000 - 1099 e.Kr.)
Dendrokronologisk datering af egetømmer fra "vagttårnet": 1162 e.Kr.

Sejlspærring, Udateret (dateret 1000 - 1099 e.Kr.)
C-14-dateringer af indre og ydre pælespærring.

Undersøgelsehistorie  (24)
1791 Registrering via historisk dokumentation
Journal nr.: 76
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Påtegning på søkort I rapport fra Søe Capitain Lieutenant F.C. Fisker: "Den røde Stipling marquerer en gammel Broe hvor af ved stille Vande inu Pælene sees 1/2 Fod over Bunden." I rapporten desuden efterretninger fra de lokale ang. et sagn om at broen var bygget af kong Waldemar den 1.

1964 Efterretning om forsvunden genstand
Journal nr.: 76
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Ifølge Bredsdorff skulle de noget uregelmæssige pæle og pælestumper af fiskerne betegnes som Dronning Margrethes Stiger, og ifølge den folkelige overlevering af hende være anbragt for at spærre indsejlingen til Valdermars Slot.

1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: 76
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Spærring erkendt. Storstrøms Amts fredningsplanudvalg oplystes af NSL om besigtigelsen.

1977 Museal besigtigelse
Journal nr.: 76
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Dykning i forbindelse med anlægsarbejdet. Pæle konstateredes. Desuden lokaliseredes vrag ca. 80 m fra bredden (se marint st.nr. 351233:2).

1977 Museal besigtigelse
Journal nr.: 76
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Spærringens forløb erkendt ved stagning.

1977 Museal besigtigelse
Journal nr.: 76
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Besigtigelse og dykning ved vraget og pælespærringen. Optagning af pæleprøve, samt kortlægning af spærringens retning.

1977 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 76
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Uddybning af lystbådehavnen mod øst.

1978 Sonar- sidescanning
Journal nr.: 76
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Ingen resultater.

1978 Museal besigtigelse
Journal nr.: 76
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
På 11 dykkedage afmærkedes spærringen med flydere. Spærringen var ca 150-170 m lang. Indenfor en 10 m bred zone fandtes adskillige pæle af bøg, eg og ask. Spærringen er tilkommet over flere byggefaser og konstruktionen kan skilles I en indre og en ydre spærring. Åbningen I spærringen er kun få meter bred. En 7x7 m stor egekonstruktion opfyldt med sten I den indre spærring tolkedes som fundament til et forsvars/vagttårn. Den 11. nov. undersøgtes område ca. 80-100 m fra land I linie med roklubbens vestgavl; her fandtes en ansamling af teglsten (munke og nonner), egegrene og strandrullede sten. Pga mudder var det ikke muligt at afgøre, om der var et vrag nedenunder.

1978 Privat observation fra luftfartøj
Journal nr.: 76
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Registrering fra luften af de afmærkede pæle.

1978 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 76
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Aftale mellem Vordingborg Kommune og NSL om forudgående marinarkæologisk undersøgelser.

1981 Museal udgravning
Journal nr.: 81:200
Næstved Museum
Undersøgelse af pælespærringernes sydlige forløb. Undersøgelse af evt. landforbindelser på Oringe-siden. Forsøg på at finde evt. aktivitetsspor på Oringe-siden. Resultat: Skønt pælespærringerne som ventet fortsætter tværs over noret næsten til Oringes kyst, er der ikke fundet tegn på en fortsættelse til lands af sejladsspærringerne, ligesom der ikke på Oringe er erkendt nogen spor af beboelse eller anden anvendelse af området, der kan sættes I forbindelse med sejlspærringer eller bydannelse I vikingetid/tidlig middelalder.

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: 76
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Spærringen undersøgt I forbindelse med Lilla Dan-togtets dykkerøvelser.

1995 Dendrokronologisk datering
Nationalmuseet, Forskningsafd., Naturvidenskabelige Undersøgelser
Dendrokronologisk datering af egetømmer fra "vagttårnet": 1162 e.Kr.

1995 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
C-14-dateringer af indre og ydre pælespærring.

1995 Analyser af materiale
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
C-14-dateringer af indre og ydre pælespærring.

1995 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Forskningsafd., Naturvidenskabelige Undersøgelser
Dendrokronologisk datering af egetømmer fra "vagttårnet": 1162 e.Kr.

1995 Privat udgravning
Journal nr.: 76
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Under dykning blev det fastslået, at den nordlige del af den indre pælespærring afsluttedes af rammekonstruktion.

1995 Sonar- sidescanning
Journal nr.: 76
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Rekognoscering med Chirp II.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-222-0052
KUAS, Fortidsminder

2004 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 76
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologiske Undersøgelser
Anlæggelse af ny bådebro nr. 1 henover en del af spærringen.

2004 Museal besigtigelse
Journal nr.: 76
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologiske Undersøgelser
Der blev konstateret skader på pælespærringen efter byggeriet af bådebroen. Et større antal pæle er frilagt af skruevand og knækket. Et tidligere fundet stort træstykke, måske et sideror, lige ved det overdækkede middelaldervrag (nr. 3) kunne ikke genfindes.

2005 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 76
Vikingeskibsmuseet
3 pæle fra spærringen opgrabbet ved uddybningsarbejde. Hjemtaget til Vikingeskibsmuseet.

2005 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 76
Vikingeskibsmuseet
Overvågning af det videre uddybningsarbejde. Enkelte genstande opgrabbet.

Litteraturhenvisninger  (0)