Øresund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vikingeskibsmuseet

Sted- og lokalitetsnr.
400132-6

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vrag, Historisk Tid (dateret 1600 - 1699 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (10)
1658 Registrering af forlisdata
Uspecificeret institution

1966 Byggeri og anlæg
Uspecificeret institution
Under gravning med grabbe, 1,5 sømil ud for Snekkersten på 19 meters bybde fandtes et vrag sandsynligvis SNARENSVEND. Mange knogler, medaljer med videre blev bjærget.

1983 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Fredningsstyrelsen foretog elektronisk dokumentation af vraget.

1983 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Sportsdykkere fra Aquanaut, Helsingør, stødte i efteråret 1983 på vraget.

1984 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Armeret iøvrigt med 16-32 kanoner.

1984 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Vraget fremstod som en oval pulle ca. 25-30 meter lang og 7-8 meter bred. Der fandtes en bronzemorter fritliggende på vraget med inskriptionen C V D, hvilket kan være støberimærket fra kanonstøber Claus von Dam. Den blev afmærket med tyveriskilt indtil hævning kunne foretages.

1984 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Bronzekanonen blev hævet, og overdraget til Tøjhusmuseet.

1984 Uspecificeret aktivitet
Uspecificeret institution
Søllerød Sportsdykkerklub satte bøje på vraget og indsendte en vragregistrant til fredningsstyrelsen.

1996 Museal besigtigelse
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg
Bronzekanonen fundet ved dyk den 15/7 blev hævet. Desuden blev der fotograferet og videofilmet i udgravningsområdet og på vraget. En ny opmåling af vraget blev påbegyndt.

1996 Anmeldelse fra privat
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
En sportsdykker havde iagttaget en bronzekanon, flere knoglerester, en kugle samt en skosål.

Litteraturhenvisninger  (0)