Allingkloster
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130310-60

Fredningsnr.
231016

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1200 - 1299 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1300 - 1399 e.Kr.)

Enkeltfund, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr. 3a. af Alling Mølle Alling kloster Ruinerne af Alling kloster, beliggende tæt ved Alling sø på Alling Mølles grund, med tilhørende plads, af areal ialt ef- ter opmåling i 1893: 8.330 kvadratalen.
Undersøgelsehistorie  (7)
1901 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Ruinerne af Alling kloster, beliggende tæt ved Alling sø på Alling Mølles grund, med tilhørende plads, af areal ialt efter opmåling i 1893: 8.330 kvadratalen.

1994 Museal detektorbrug
Journal nr.: 26/1994
Silkeborg Museum
Afsøgning med detektor af udvalgte lokaliteter langs Gudenåen. Øst for Alling klosterruin fandtes 2 mønter (SIM 26/1994 A og 26/1994 B). På arealet både øst og syd for klosterruinen fandtes fragm. af bly, bl.a. blyindfattede vinduer, tinfragm., bronzeblik med nitter, malmklumper, 2 bæltespænder af bronze eller messing, en del jern og lerkarskår m.m.

1995 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: 26/1994
Silkeborg Museum
Indsendelse af 2 mønter (26/1994 A og B).

1997 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/97-1174
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 5745: sandsynlig Christoffer II, samt ubest. dansk mønt, 1320/40. (SIM 26/1994 A og B).

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Silkeborg Museum
Selve klostertomten er fredet og ikke truet, men udenfor tomten findes flere anlæg, der ikke er omfattet af fredningen. Murenes forløb er markeret med lave græstørvsmure af SNS i 1989 - disse truer anlægget. Dog truet af SNS' græstørvsmure.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Ruinerne er græsklædte med enkelte løvtræer i midten.

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VII, 1, Viborg Amt
1962