Gl. Barritskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170102-52

Fredningsnr.
31128

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
RUIN AF DET GAMLE BARRITSKOV. Ruinerne af det gamle Barritskov, nemlig østfløjens nederste stokværk samt hovedfløjens kælder. Ruinerne ligger på den gamle borgbanke, der har målt ca. 35 x 45 m med størst ud- strækning i øst-vestlig retning, og som kun hæver sig svagt over det omliggende terræn. Voldgraven er opfyldt. Ruinen ligger i det nye haveanlæg. Fredningen omfatter såvel banken som ruinerne af de to byg- ningsfløje. Disse ruiner må ikke fjernes eller på nogen måde beskadiges. Bebyggelse, gravning eller henkastning af jord, sten eller affald på ruinområdet må ikke finde sted. Restaurering og opmuring må kun ske i samråd med Nationalmuset. ** Seværdighedsforklaring ** Ruin bevaret i flere meters højde og i romantisk forfald. Eksisterende hovedbygning også seværdig.
Undersøgelsehistorie  (10)
1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gamle Barritskov. Som beskrevet. Bygningsrester af 4-5 anlæg i op til 4-5 meters højde. Munkesten på kampestensfundament. En del ældre mørtelreparationer ses. Overgroet med diverse havebuske, løvtræer, vedbend, græs m.m. I græsplæne. Bevoksning: 1996: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1999 Museal besigtigelse
Journal nr.: 994
Horsens Museum
I sb. er anlægget beskrevet uden nr. mellem sb. 25 og sb 26.

1999 Museal besigtigelse
Journal nr.: 994
Horsens Museum
Under ruinerne af den i 1914 nedrevne hovedbygning til herregården Barritskov, hvoraf dele var fra senmiddelalder, findes et voldsted.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2001 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1499 R2
Horsens Museum
Syldstensrester af en otte meter bred bygning, øst herfor en ti meter bred og 0,8 meter dyb nedgravning samt rester af en brolagt vej eller et brolagt område. Ud fra det sparsomme genstandsmateriale at dømme, opførtes bygningen formodentlig en gang i løbet af 1500 årene og sløjfedes igen i 1800 årene.

2002 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2008 af murværk mm.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldsted med ruinrester beliggende i have. Tæt bevokset med træer og buskads.

Litteraturhenvisninger  (0)