Gammel Abildgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170102-54

Fredningsnr.
311211

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst 2004: Barrit Tykke, afd. 41: Gammel Abildgård. Voldsted med banke. Banken er mod sydvest og sydøst afgrænset af skovdiger på kanten til lavereliggende naturligt tærræn; mod nordøst er den afgrænset af et bækløb, mens der i nordvest er en grav, som på midten har en mulig adgangsvej til banken. Denne grav er op til 5 m bred og 1,8 m dyb. Selve banken er noget kuperet og den nordøstlige del danner en skrånende flade. Banken er firkantet; den nordvestlige side er 42 m lang og den sydøstlige side er 30 m lang; den sydvestlige side er 30 m bred, mens den nordøstlige side er 25 m bred. På midten ud for den mulige adgangsvej over graven er banken 32 m bred. I sydvesthjørnet er overfladen meget ujævn, måske på grund af en sekundær indgravning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1999 Museal besigtigelse
Journal nr.: 994
Horsens Museum
I bøgeskov på et næs, hvor to bække løber sammen ligger et markant voldsted. En grav afskærer næsset. Det må være dette voldsted, som er nævnt i sb. uden nr. mellem sb. 25 og 26.

1999 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 994
Horsens Museum

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2003 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0887
KUAS, Fortidsminder
Voldsted med banke.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldsted. Bevokset med løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)