Sønderskov, afd. 2
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170102-58

Fredningsnr.
311212

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst 2004: Sønderskov, afd. 2: Gravhøj, 11 m i diameter, 0,5-1,0 m høj. I midten et 4 m stort og indtil 0,5 m dybt hul.
Undersøgelsehistorie  (8)
1999 Museal besigtigelse
Journal nr.: 994
Horsens Museum
I gammel bøgeskov ligger en uregistreret gravhøj; ca. 0,5 m høj og 11-12 m i diameter. På toppen ses et meget stort hul ca. 3x3 meter. I hullet ses enkelte sten. Langs højfoden ses også enkelte sten. Højen bør fredes.

1999 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 994
Horsens Museum

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2003 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0887
KUAS, Fortidsminder
Høj, 11 m i diameter, 0,5-1,0 m høj.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med yngre løvtræer (bøg) - intet græsdække på højen. Beliggende tæt ved skovvej.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med en del løvtræer. Synlig fra skovvej.

Litteraturhenvisninger  (0)