Asdal Voldsted
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100601-4

Fredningsnr.
041326

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: (30/10 1924), 15/1 1925 Voldstedet, Asdal. Voldstedet består af en midtbanke med en fladeudstrækning af 320 fod i øst-vest og 240 fod i nord-syd og en højde ver gravens bund af indtil 28 fod, 4 tom. Fra midtbanken går mod syd en 18 fod bred dæmning over graven. Dæmningen er nordligst 16 fod, 6 tom. over gravens bund og falder mod syd til 12 fod, 6 tom. Midtbanken omgives af en fra 13 til 46 fod bred grav, der nu er vandfyldt mod nord. Udenom gra- ven ligger en ringformet dæmning, som i nord og vest samt sydvest omgives af lav eng, medens dæmningen i øst støder til højere terræn. Fra ringdæmningens sydvesthjørne løber en 250 fod lang dæmning til holmen i sydvest. Over dæmnin- gen og syd om ringdæmningens sydside løber en vej.
Undersøgelsehistorie  (8)
1925 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det fredlyste Asdal-Voldsted. Bevoksning: 1992: Græs

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted største længde i Ø-V. Som beskrevet på blåt kort. Målene oversat: Midtbanke med fladeudstrækning 99,2 x 74,4 m. Højde over gravens bund ca. 9 meter fra mindtbanken, dæmning mod S ca 5,75 m, nordligst 5,1 m over graves bund, falder mos S til ca. 3,9 m. Midterbanken ovgives af en fra 4 til 14,3 m bred grav. Fra ringdæmningens område løber en ca. 77,5 m lang dæmning. Th. skitse til fredningsdeklaratio. Får græsser på voldstedet. SNS har sat hegn op. Dæmningen pløjes lovligt tæt på. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Asdal Voldsted. Græsklædt med delvist vandfyldte grave.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Asdal Voldsted. Græsklædt ,ed delvist vandfyldte grave.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Asdal Voldsted.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Asdal Voldsted.

Litteraturhenvisninger  (0)