Margretehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040501-31

Fredningsnr.
382457

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr. nr. : Fideikomissionsgodset Saltsø Margrethevold Voldstedet omfatter en af en brink udskåren cirkelrund vold- banke (diameter i basis ca. 38 m), omgivet i øst og nord af en ca. 10 m bred grav og i vest og syd begrænset af engdrag. Fredningen omfatter: voldbanke, grav og den i gravens bredde til voldbanken grænsende engstrimmel. Det ligger i Borrenak- keskovs sydvestlige hjørne.
Undersøgelsehistorie  (8)
1918 Tinglysning
Journal nr.: 1999:120
Næstved Museum

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted. På 4-cm-kortet kaldet Margretehøj. Anlagt i kanten af gammel kystskrænt. Mod øst og nord er der ved afgravning frembragt en voldgrav af ca 3 m's dybde. Den er stedvist vandførende (pr. dags dato). Borgbanken hæver sig 6-7 m over bunden af voldgraven. Den har omtrent plan overflade. På vestlige del af plateauet ses 4-5 sten på række. Mod nordvest en gammel, ca 1/2 m høj jordvold. Mod nord en gammel nedgravning med stejle sider. Selve banke + voldgrav er ca 50 m i diameter. Der ses afslidning af bankens kant mod øst og vest, men ikke faretruende. Selvsåede, små løvtræer ses at være skåret helt ned inden for de seneste år. . Mål: 6x50x50 m. ** Seværdighedsforklaring ** Nydeligt lille voldsted med klart synlig voldgrav og borgbanke. Beliggende i skovbryn med fin udsigt over størstedelen af Karrebæk Fjord. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1997 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A.89/97-3
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1999 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1999:120
Næstved Museum
Nedlægning af kloakledning gennem voldgraven til det fredede voldsted Margrethevold. Borgen har en ca. 4 m høj, cirkulær tårnbanke med en diameter på ca. 38 m ved foden. Bankens stejle sider mod syd og vest vender ud til strandengen, mens de ind mod skrænten i nord og øst er omgivet af en ca. 10 m bred grav. Topfladen på ca. 25 m i diameter, har på midten en lille cirkulær forhøjning på ca. 12 m i diameter, hvorpå der ses en del store kampesten. Det er sandsynligvis rester af et rundt tårn. Der kendes intet til stedets historie. Ved undersøgelsen kunne voldgravens oprindelige bund erkendes, men der sås ikke spor af vandafsatte lag eller kulturlag i øvrigt, hvilket kunne tyde på, at graven ikke har været vandførende. Uden for anlægget fandtes en N-S-gående stenrække, der kunne være et fundament. Om dettte havde med voldstedet at gøre, kunne ikke afgøres. Ingen af anlæggene kunne dateres, da der ikke er gjort fund overhovedet.

1999 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 1999:120
Næstved Museum

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Tre marksten i vestside og en i østside af forhøjning på top af borgbanken. Gammel gærdevold ved borgbankens sydvest-fod; matrikel og bygning vest for voldstedet på O1-kort 1859-1874.

Litteraturhenvisninger  (1)
Jantzen,C. & R.A. Olsen
Voldsteder i Danmark. Sjælland og Lolland-Falster
1984