Rugtvedgaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100601-14

Fredningsnr.
04139

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 26/8 1926. gårdejer Ole Chr. Olesen, Rugtvedgård Diplom Afmærkn.: MS 1927, Johs. Brøndsted. En høj, 15 x 3 m; stejle sider; firkantet, mod S skrånende topflade.
Undersøgelsehistorie

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Rundhøi. Bevoksning: 1979: Græs

1926 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, græs- og lyngklædt Høj i Ager, paa Bakketop. 3 m. høj, 13 m. i Tvm. i N-S, 15 m. i Ø-V. Affladet, fra Ø. mod V. skraanende Top, hvis Flade er omtrent kvadratisk, ca. 7 x 7 m.; i denne Topflade ses Oversiden af 2 større Sten (nær SV- og nær NV-Hjørnet). V.-, N.- og S.-Siderne staar i indtil 1½ m's Højde nøgne paa Grund af Afgravning og Vindblæs; større Sten ses hist og her i dem. Ø-Siden er derimod helt beklædt; her ses en skraa, gl. Afgravning. - Fredlyst 1926. Bevoksning: 1979: Græs

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 3 m. Stejle Sider; firkantet, mod S skraanende Topflade.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Tilstanden ikke forværret siden sidste beskrivelser hele højen var ved besigtigelsen tilgroet med græs bortset fra vestsiden. Hvor der ses et lodret skår, ca. 30 cm. højt rævegrav i østsiden. Dias 05.01. Bevoksning: 1979: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velbeliggende, græs- og kratklædt høj i ager.