Stenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100601-23

Fredningsnr.
04138

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP 1939 En høj, "Stenhøj", 14 x 1 m; stor udgravning i midten, hvori stor sten (dæksten?); 7 randsten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Runddysse, midt paa Jordhøien en stor Overligger; omkring den 6-7 større Stene [skitse]. Bevoksning: 1979: Græs

1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
C. Engelhardt er her forvekslet med K. Bahnson, som i 1880'erne berejste en stor del af sognene i Hjørring amt.

1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Runddysse paa den v. Ende af høj Bakkeflade. "Stenhøj". Den fremtræder som en rund, græsklædt Højning, ca. 1 m. høj, ca. 14 m. i Tvm. Denne Højning er gennemgravet fuldstændig til Bund, saa at dens Indre nu er trugformet neddybet. Midt i denne Fordybnings Bund ligger Kamrets Overligger, ca. 2 x 2½ m. stor; af selve Kamret er intet tilbage. Et Stykke op ad Lavningens Sider, omtrent langs Trugformens Rand, ligger spredt i alle Sider 7 mere eller mindre jorddækkede Randsten, de største ca. 1 m. paa hver Led. Bahnson's Skitse er i alle Hovedtræk rigtig. - Ved v. Højfod et Vandhul. Bevoksning: 1979: Græs

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Stenhøj", 14 x 1 m. Stor Udgravning i Midten, hvori stor Sten (Dæksten?); 7 Randsten.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tomt af runddysse. Som tidligere beskrevet, men randstenene kunne kun skimtes i syd- og vestsiden. Dias 05.04 Bevoksning: 1979: Græs

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velbeliggende, græsklædt stenkisteanlæg i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)