Hellehøi
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100601-24

Fredningsnr.
041310

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: 40 (39a?) Tingl.: Fredet under Geodætisk Institut. Afmærkn.: MP 1939 GI Hellehøj, 18 x 2 m; af den øvre del kun en 5 m bred, 1 m høj knold tilbage, hvorpå Geodætisk Instituts sten står.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hellehøi, en temmelig anselig Gravhøi paa høit Terrain. Bevoksning: 1979: Græs

1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Halvt ødelagt rund Høj paa høj Bakketop. "Hellehøj". Højen har været anselig, sikkert mindst 4 m. høj, ca. 18 m. i Tvm. Nu er hele den øvre Halvdel bortgravet, saaledes at Højen kun er ca 2 m. høj fra Ø., ca. 1 m. høj fra V. Dens nuværende jævnt skraanende Overflade viser ingen Spor af central Nedgravning; Centralgraven er saaledes muligvis urørt. Paa Sydenden staar Fyrrekrat. Bevoksning: 1979: Græs

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hellehøj, 18 x 2 m. Af den øvre Del kun en 5 m bred, 1 m høj Knold tilbage, hvorpaa Geodætisk Instituts Sten staar. Fredet under G.I.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Kun den nedre del bevaret. Bevoksningen på top og vestside er ødelagt af færdsel. Udsigtsbænk. Dias 04.34. Bevoksning: 1979: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Velbeliggende græsklædt høj.

Litteraturhenvisninger  (0)