Astrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100602-8

Fredningsnr.
05144

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP 1939 En højrest, 12 x 1,25 m; meget ujævn overflade.
Undersøgelsehistorie  (5)
1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Tomt efter rund Høj paa Top af Lyngbakke. 12-14 m. i Tværmaal. Siderne staar endnu i en Højde af 1,25-1,50 m., men hele det Indre er bortgravet. Bevoksning: 1979: Græs og Lyng

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 12 x 1,25 m. Meget ujævn Overflade. (Ligger paa naturfredet Areal).

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 1,4 x 17 x 17 m. Ringformet tomt med hul i midten. Uregelmæssigt omrids. Bevoksning: 1979: Græs og Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lille, græs- og enebevokset høj i hede.

Litteraturhenvisninger  (0)