Teglhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100602-19

Fredningsnr.
05147

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, hvis øverste halvdel er helt ødelagt. "Draghøj". 1994: Sb.nr. ændret fra 16 til 19!! 1994: Det er konstateret, at der har været byttet om på "Draghøj" og "Teglhøj". Tinglysning af C-høj 1994: ************************* Høj, Teglhøj. 1,5 x 15 m. Sænkning i toppen og ud mod østfod.
Undersøgelsehistorie  (4)
1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt, aflang Højtomt i Ager, faa m. SSØ for foregaaende [sb. 18], ompløjet i Firkant. 1,75 m. høj, ca. 25 m. lang i Ø-V, 14-16 m. bred. Gennemgravet til Bund i hele sin Længde. Bevoksning: 1979: Græs

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Teglhøj", stor, helt ødelagt Høj.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. Hele det indre udgravet i højens længderetning. To aflange huller i sydsiden. Den vestlige ende er afskåret af en markvej. Alle skader er tilgroede. Bevoksning: 1979: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt, velbeliggende høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)