Teglhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100602-14

Fredningsnr.
05143

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet af Geodætisk institut. Afmærkn.: GI MP 1939 En høj, "Teglhøj", 22 x 3 m; siderne ujævne. Geodætisk In- stituts mærke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 13-14:] Ramponerede Rundhøie; paa den ene [sb. 14] staaer Generalstabens Mærke. Bevoksning: 1979: Græs og Nålekrat/-træer

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, græs- og lyngklædt Høj i Ager, paa Top af højt Bakkedrag, Egnens højeste Punkt, med vid Udsigt. t. alle Sider. 3 m. høj, 22 m. i Tværmaal. Overalt paa Siderne flade, eftergroede Afgravninger og uregelmæssige Fordybninger. Toppen er planeret til en Flade af 5-6 m.'s Tværmaal, paa hvis Midte staar Generalstabens svære firkantede Trianguleringssten med indhugget Aarstal 1867 og paasat Metalplade med Indskrift, at Grunden udenom Stenen i 9 Al.'s Afstand er fredet. - Det er denne Høj, og ikke [sb.] Nr. 13, som kaldes "Teglhøj". Bevoksning: 1979: Græs og Nålekrat/-træer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Teglhøj", 22 x 3 m. Siderne ujævne. Geodætisk Instituts Mærke. Fredet af G.I.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 3 x 22 x 17 m. Som tidligere beskrivelse, men målt til 22 m i dia.m. Ø-V, 17 m i dia.m. N-S. Alle skader er gamle og tilgroede. Dias 13.31. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn, stor høj beliggende på højdedrag med vid udsigt. Kan ses på lang afstand. Bevoksning: 1979: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Særdeles velbeliggende gravhøj med vidt udsyn.

Litteraturhenvisninger  (0)