Draghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100602-16

Fredningsnr.
05148

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Stor helt ødelagt høj. "Teglhøj". 1994: Sb.nr. rettet fra 19 til 16. 1994: konstateret, at højene Teglhøj og Draghøj har været ombyttede!! Tinglysning af C-høj 1994: ************************* Høj, Draghøj. 1,2 m høj. Diameter 15 x 22 m. Ujævn top med sænkninger. Højsiderne afgravede.
Undersøgelsehistorie  (4)
1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj paa det nø. Hæld af Bakkedrag. 2,50-3,00 m. høj, 16-18 m. i Tværmaal. Toppen affladet; i dens nø. Del ses et stort Hul, ca. 1,50 m. dybt, 3-4 m. vidt, hvori Rævegrav. Østsiden stejlt beskaaret af et i N-S gaaende Pigtraadsskel. Vestsiden uregelmæssigt forgravet. Højen, som ligger i SØ-Hjørnet af Plantage og er tæt bevoxet med Fyr og Gran, kaldes "Draghøj". Bevoksning: 1979: Nålekrat/-træer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, hvis øverste Halvdel er helt ødelagt. "Draghøj". Bør udgraves.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet. Afgrænsningen kunne ikke fastslås med sikkerhed. Bevoksning: 1979: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og træbevokset høj i lille fyrretræsparcel i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)