Bjergby Kirkegaard
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100603-9

Fredningsnr.
041317

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Klokkestabel/-tårn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatr. Bjergby Kirkegård Tingl.: 30/9 1926, Bestyrelsen for Bjergby kirke; fredningen approberet af Aalborg Stiftsøvrighed. Afmærkn.: MS 1928, J. Brøndsted En høj, 20 x 3 m; toppen planeret, med klokkestabel.
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Kirkegaarden, nord for Kirken, ligger en stor rund Høi, 66 Fod Tværmaal, 9' høi. Paa den fladede Top staaer Klokkestabelen. Bevoksning: 1979: Græs

1912 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 95/12
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Bjergby Kirkegaard, Nord for Kirkens Kor, en rund græsklædt Høj, ca. 3 m. høj, ca. 20 m. i Tværmaal. Toppen er planeret til en Flade af ca. 8 m.'s Tværmaal, ovenpaa hvilken Klokkestapelen er anbragt, hvilende paa 4 flade, forsænkede Sten. Højens sv. Side er stærkt affladet. En mindre, flad Afgravning ned ad sø. Side. Alt eftergroet. Højen søgtes fredet 1911-12 (95/12), men Sagen henlagdes som unødig. Bevoksning: 1979: Græs

1926 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 x 3 m. Toppen planeret. Med Klokkestapel.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelser. Klokkestapel på toppen. På kirkegård. Dias 05.19 Bevoksning: 1979: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velplejet, græsklædt høj på Bjergby Kirkes kirkegård.

Litteraturhenvisninger  (0)