Bjergby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100603-14

Fredningsnr.
05136

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/11 1925, husejer Thorvald Nielsen Diplom Afmærkn.: MS 1926, J. Brøndsted En høj, 20 x 3,5 m; flere uregelmæssige gravninger.
Undersøgelsehistorie  (5)
1925 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt rund Høj paa Top af Lyngbakke. 3,50 m. høj, ca. 20 m. i Tværmaal. Affladet Top. Flade, uregelmæssige Afgravninger, alle nu eftergroede, strækker sig over Ø.- og Vestsiden. Ellers urørt. Fredlyst 1925. Bevoksning: 1979: Græs og Nålekrat/-træer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 x 3½ m. Flere uregelmæssige Gravninger.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 3,7 x 19 x 19 m. Som tidligere beskrivelser. Skaderne er gamle og tilgroede, men fra øst fører en sti op på højen. Vestsiden dækkes af et tæt enebærkrat. Dias 05.15. Bevoksning: 1979: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj i stormvæltet nåletræsplantage.

Litteraturhenvisninger  (0)