Bjergby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100603-15

Fredningsnr.
05137

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/11 1925, husejer Thorvald Nielsen Diplom Afmærkn.: MS 1926, J. Brøndsted. En høj, 14 x 2 m; sydsiden meget afgravet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt rund Høj paa Top af Lyngbakke. 2 m. høj, 14 m. i Tværmaal. Sydsiden fra Højtop til ca. ½ m. over Højfod er i gammel Tid fladt afgravet (Afgravningen dog i Midten let forsænket). I Nord nær Top en flad eftergroet Gravning. Fredlyst 1925. Bevoksning: 1979: Græs og Lyng

1925 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 14 x 2 m. Sydsiden noget afgravet.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som beskrevet i SB. Skaderne er gamle og tilgroede. Dias 05.13. Bevoksning: 1979: Græs og Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj på moræneknold i skovbevokset, kuperet terræn. En del stormfaldsskader omkring højen.

Litteraturhenvisninger  (0)