Vagthøie

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100603-17

Fredningsnr.
041318

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Afmærkn.: MP 1939 En høj, "Vagthøj", 22 x 4,5 m; sydsiden bortgravet.
Undersøgelsehistorie

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Høi; der er gravet i den midt i. [...] [Sb. 17-18:] De kaldes Vagthøie og ligge paa et Høidedrag.

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt rund Høj paa Bakkedrag, den vestlige af "Vagthøjene" [sb. 17-18]. 4,50 m. høj, 22 m. i Tværmaal. Omtrent hele Højens søndre Halvdel er i gammel Tid bortgravet, dog ikke stejlt, men efter en Vinkel paa ca. 45 [grader]. Affladet Top, trugformet forsænket mod Nord. Gammel Afgravning i NØ-Siden.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vagthøj, 22 x 4,5 m. Sydsiden bortgravet.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Tilstand som tidligere beskrivelser, men fra N fører 2 stier op på højen. Dias 05.17.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
"Vagthøj". Græsklædt høj. Velbeliggende i varieret plantageareal. Stiforløb passerer forbi højen.