Saxstrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100603-20

Fredningsnr.
041321

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 3 x 16 m; hele øvre halvdel bortgravet. Bør udgraves. Tinglysning af C-høj 1993 ************************* Høj, "Ravnehøj". 2,5 x 16 m. Stort centerkrater med udføring mod syd. Højen er afgravet og ujævn.
Undersøgelsehistorie

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Rundhøi, paa fladt Terrain. Bevoksning: 1992: Nålekrat/-træer

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt rund Høj i Ager paa Bakkedrag. 2,50-3,00 m. høj, ca. 16 m. i Tværmaal. Nylig er ved Gravning efter Grus hele Højens Indre udgravet til Bund. Intet Fund. Bevoksning: 1992: Nålekrat/-træer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 x 3 m; hele øvre Halvdel bortgravet. Bør udgraves.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
25-06-1979: Høj. Stort hul i toppen, samt afgravninger på siderne - skaderne er gamle. Mod syd er højfoden trådt i stykker af kreaturer. Højen var utilgængelig på N-siden på grund af tæt beplantning. Ikke fotoraferet på grund af bevoksning. *** Nyberejsningstekst *** 14-10-1992: C-høj, "Ravnehøj". Højen har masser af gamle beskadigelser. I centrum et stort krater med udføring mod S. Højen er afgravet og ujævn. Bevokset med gamle nåletræer. I græsningsmark. Tinglyses. Bevoksning: 1992: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Høj i nåletræsbevokset agerholm.