Blomsterhøie

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100603-35

Fredningsnr.
041320

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Højrest, uregelmæssig forgravet
Undersøgelsehistorie

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 33-36, 40-41:] 6 runde Jordhøie. No. 1 [sb. 40]: Skjellet er overpløiet. No. 2 [sb. 36] er 10-11 Fod høi og velbevaret. 3 og 4 [sb. 33-34] ere tildels ødelagte. 5 [sb. 35] er godt bevaret og omtrent 10 Fod høi. No. 6 [sb. 41] er en stor Rundhøi, som er gravet i. De kaldes Blomsterhøie. Bevoksning: 1992: Græs

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af rund høj, græsklædt i Ager, paa Top af Bakkedrag, faa m. Ø. for Høj [sb.] 36. Ca. 1,50 m. høj, ca. 16 m. i Tværmaal. Uregelmæssig, forgravet Overflade. - Tæt Ø. herfor et Vandhul. [...] If. den ældre Beskrivelse kaldtes Højene [sb.]Nr. 33-36 og 40-41 for "Blomsterhøje". Dette Navn er glemt nu. Bevoksning: 1992: Græs

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, uregelmæssig, forgravet.

1980 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
13-06-1979: Høj. Højtomt med uregelmæssig overflade. I en afslidt plet i overfladen sås sort jord, et skår og et par sten. brændte ben. Fundanmeldelse er afsendt. *** Nyberejsningstekst *** 13-10-1992: C-høj, nærmest, pløjet firkantet. (ikke nyt). Største længde i N-S. Overfladen er ujævn. I græsningsmark. Tinglyses. ** Seværdighedsforklaring ** Ligger tæt ved nr. 12 og har i den sammenhæng landskabelig virkning. Høj. 1,5 x 14 x 16 m. Nærmest firkantet på grund af pløjning. Største længde i nord-syd. Ujævn overflade. I ager Tinglyst 28/12-1994 Bevoksning: 1992: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fladagtig, velbeliggende høj i kreaturindhegning.