Blomsterhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100603-36

Fredningsnr.
041312

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/11 1925. Gårdejer Mikkel Steffensen, Gammeljord Diplom Afmærkn.: MS. 1926, J. Brøndsted En høj, 20 x 4 m. I sydvestsiden et par stejle terrassehak (1959).
Undersøgelsehistorie  (8)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 33-36, 40-41:] 6 runde Jordhøie. No. 1 [sb. 40]: Skjellet er overpløiet. No. 2 [sb. 36] er 10-11 Fod høi og velbevaret. 3 og 4 [sb. 33-34] ere tildels ødelagte. 5 [sb. 35] er godt bevaret og omtrent 10 Fod høi. No. 6 [sb. 41] er en stor Rundhøi, som er gravet i. De kaldes Blomsterhøie. Bevoksning: 1979: Græs

1911 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 340/11
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund græsklædt Høj i Ager, paa Top af høj Bakke, nær Ø. for en Grusgrav. 4 m. høj fra Vest, 3-3,50 m. høj fra Øst, 20 m. i Tværmaal. Stærkt affladet, let forsænket, imod Ø. jævnt skraanende Overflade. Flade vindblæste Skaar i SV-Siden. Ellers velbevaret. Fredlyst 1925. (Fredningsforsøg 1911, 340/11). [...] If. den ældre Beskrivelse kaldtes Højene [sb.]Nr. 33-36 og 40-41 for "Blomsterhøje". Dette Navn er glemt nu. Bevoksning: 1979: Græs

1925 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 x 4 m.

1959 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1345/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om kreaturbeskadigelser.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Toppen uregelmæssigt fordybet i øst - gammel, tilgroet skade. I højfod og -side mod syd og vest lodrette, nøgne skår, samt enkelte blottede sten i højfoden. I SØ ses toppen af en stor sten i højfoden. Skaderne kan godt være af ældre dato, CF. Sagshenvisning i fredningslisten. Ejeren er gjort omærksom på skaden, men der er ikke pålagt ham nogen udbedring af højen. Ejeren er positivt indstillet til en istandsættelse. Dias 04.11 + 13. Bevoksning: 1979: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, velbeliggende høj i kreaturindhegning.

Litteraturhenvisninger  (0)