Skovhøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100603-45

Fredningsnr.
041314

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 18/7 1881. Købt Afmærkn.: MS. 1926, J. Brøndsted En høj, "Skovhøj", 21 x 4,5 m; vindskår i V og SV.
Undersøgelsehistorie

1881 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skovhøi, anselig Rundhøi, 70 Fod i Tværmaal, 14-15 Fod høi. I den sydvestlige Side er Overfladen noget beskadiget, forøvrigt er den meget velbevaret. Bevoksning: 1979: Lyng og Løvkrat

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, græs- og lyngklædt Høj i Ager, paa Top af høj Banke. "Skovhøj". 4,50 m. høj, 21 m. i Tværmaal. Affladet Top. I Vest- og SV-Siderne flade, vindblæste Skaar. Ellers urørt. Fredlyst 1881. Bevoksning: 1979: Lyng og Løvkrat

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skovhøj", 21 x 4,5 m. Vindbrud i V og SV.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelser, men størstedelen dækkes af et lavt pilekrat, der dog ikk skæmmer væsentligt. Dias 05.06 ** Seværdighedsforklaring ** Pæn, stor høj tæt ved landevej. Bevoksning: 1979: Lyng og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig høj helt tilgroet i krak og træbevokset agerholm.