Sønder Harridslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100604-1

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (7)
1927 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flad, højtliggende Mark. Her har ligget en Høj, sløjet for ca. 50 Aar siden [ca. 1877]. Intet at se nu. Om Fund vides intet.

1993 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1993 Planlagt dyrkning
Journal nr.: P.2864/93
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1993 Museal prøvegravning
Journal nr.: 81/1993
Vendsyssel Historiske Museum
Ved undersøgelser på stedet fandtes ikke spor efter gravhøj.

1993 Planlagt dyrkning
Journal nr.: 81/1993
Vendsyssel Historiske Museum
Læplantningsplan 1993-1994.

1993 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 81/1993
Vendsyssel Historiske Museum
Et planlagt læbælte vil passere den overpløjede gravhøj sb.nr. 1, der vil blive skadet af den forestående dybdepløjning.

1993 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 81/1993
Vendsyssel Historiske Museum
Museet ønsker at foretage en undersøgelse forud for dybdepløjningen.

Litteraturhenvisninger  (0)