Gredstedbroskibet

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Sydvestjyske Museer

Kommune
Esbjerg

Sted- og lokalitetsnr.
190205-97

Anlæg og datering

Vrag, Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)
Dendrodatering gav et fældningstidspunkt på efter 630. Dateringen usikker på grund af minimalt antal årringe samt krumvokset træ.
Vrag, Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)
Dendrodatering gav et fældningstidspunkt på efter 630. Dateringen usikker på grund af minimalt antal årringe samt krumvokset træ.
Vrag, Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)
Trænagle fra spant blev bestemt til eg.
Undersøgelsehistorie

1945 Anmeldelse fra privat
Den antikvariske Samling i Ribe

1945 Byggeri og anlæg
Den antikvariske Samling i Ribe
Ved arbejdet med Kongeåens regulering blev træstykker vristet løs fra åbrinken. Der blev taget en bunke træ op, og heraf blev tre stykker udtaget og kørt til Den antikvariske Samling i Ribe. Træet antoges at stamme fra en bro.

1965 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Museal rekognoscering
Den antikvariske Samling i Ribe
Ved sondering af området med jernstager blev der ikke konstateret rester af vraget.

1965 Anmeldelse fra privat
Den antikvariske Samling i Ribe
Efter en artikel i Vestkysten fik ASR kontakt med en af de arbejdsmænd, der havde været til stede ved fundet af skibsdelene, og som kunne udpege fundstedet.

1965 Museal besigtigelse
Den antikvariske Samling i Ribe
Skibsdelene var fremdraget "på sydsiden af den nuværende åbred, og på østsiden af den sydgående hesteskoslynges vestre arm". Der planlagdes en eftersøgning med sonder udført af lokale spejdere.

1966 Botanisk analyse
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
Trænagle fra spant blev bestemt til eg.

1966 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1966 Diverse analyser
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Under en omordning af ASR's magasin i 1964 blev antikvar Mogens Bencard opmærksom på de tre træstykker, der mere lignede skibsdele end brotømmer. Af Ole Crumlin blev de bestemt til at være hhv. et stykke stævn, et stykke køl og et spant af et jernalderskib. Nærmeste parallel er det engelske Sutton Hoo-skib.

1966 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
Trænagle fra spant blev bestemt til eg.

1966 Analyser af materiale
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1966 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Ved besigtigelsen aftaltes, at åbrinken skulle undersøges for vragrester ved dykning - uden resultat.

1966 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Under en omordning af ASR's magasin i 1964 blev antikvar Mogens Bencard opmærksom på de tre træstykker, der mere lignede skibsdele end brotømmer. Af Ole Crumlin blev de bestemt til at være hhv. et stykke stævn, et stykke køl og et spant af et jernalderskib. Nærmeste parallel er det engelske Sutton Hoo-skib.

1981 Sonar- sidescanning
Den antikvariske Samling i Ribe
Et 15-20 meter langt objekt lokaliseredes i ca. 3 meters dybde i umiddelbar nærhed af åen.

1995 Kulstof 14 datering
Uspecificeret institution
Dendrodatering gav et fældningstidspunkt på efter 630. Dateringen usikker på grund af minimalt antal årringe samt krumvokset træ.

1995 Dendrokronologisk datering
Uspecificeret institution
Dendrodatering gav et fældningstidspunkt på efter 630. Dateringen usikker på grund af minimalt antal årringe samt krumvokset træ.

1995 Analyser af materiale
Uspecificeret institution
Dendrodatering gav et fældningstidspunkt på efter 630. Dateringen usikker på grund af minimalt antal årringe samt krumvokset træ.

2000 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologiske Undersøgelser

2001 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten var dels forkert afsat på målebordsbladet, dels fejlagtigt registreret i Vilslev sogn (190207) som sb. 12.

2008 Besigtigelse/oversejling
Den antikvariske Samling i Ribe
Dykkerundersøgelse gennemført af studerende ved Marinarkæologi på Syddansk Universitet af ca. 120 meter af den sydlige brink af Kongeåen, i det område hvor Gredstedbroskibet med størst sandsynlighed befinder sig. Undersøgelsen gav et enkelt løsfundet stykke bearbejdet egetræ. men ingen sikre spor af skibet.

Litteraturhenvisninger

Crumlin-Pedersen,O.
Acta Archaeologica 39
1969

Crumlin-Pedersen,O.
Handels og Søfartsmuseet på Kronborg, årbog
1981

Crumlin-Pedersen,O.
Mark og Montre
1967