Kås hovedgård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131005-160

Fredningsnr.
180574

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)
Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Voldgravssænkning En ca. 2 m dyb voldgravssænkning syd for Kås hovedgård. Over sænkningen fører en 6 m bred vejdæmning, hvorunder en stenkiste. Øst for vejdæmningen står vand i en rund dam midt i gravsænkningen, der i øvrigt er tør. Grænsen for det fredede areal forløber langs gravsænkningens overkanter i nord og syd, i øst og vest ved udmundingen af graven i de naturlige sænkninger, som fortsætter graven til begge sider. Det fredede areal måler således i øst-vest ca. 75 m og i nord-syd ca. 34 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie

1999 Diverse sagsbehandling
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1999 Diverse sagsbehandling
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1999 Museal prøvegravning
Skive Museum
Forud for oprensning og reetablering af voldgrav, blev voldgravens udstrækning fastlagt v.h.a. søgegrøfter. Der fremkom ved undersøgelsen kun oldsager i form af ukarakteristiske teglstykker. Egentlige fundførende lag fremkom ikke.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Voldgravssænkning En ca. 2 m dyb voldgravssænkning syd for Kås hovedgård. Over sænkningen fører en 6 m bred vejdæmning, hvorunder en stenkiste. Øst for vejdæmningen står vand i en rund dam midt i gravsænkningen, der i øvrigt er tør. Grænsen for det fredede areal forløber langs gravsænkningens overkanter i nord og syd, i øst og vest ved udmundingen af graven i de naturlige sænkninger, som fortsætter graven til begge sider. Det fredede areal måler således i øst-vest ca. 75 m og i nord-syd ca. 34 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Voldgrav syd for hovedgård. Der står vand både vest og øst for vejdæmningen.