Femhøjen
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100605-6

Fredningsnr.
05139

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1927. Hjørring byråd Afmærkn.: MS. 1928, J. Brøndsted; flyttet af tandlæge H. Friis; v. besigt. 1956: MS "Femhøjen", lav højning, ca. 0,5 x 15 m; imod øst afskåret af vej, således at bredden her kun er 11 m. Mod øst et sten- leje til en ældre broncealders egekiste, 2,3 x 1,3 m, dannet af mindre sten, der er fæstnet med cement; den ligger i øst- vest. Nordvest derfor en stenkiste, dannet af 4 flade bære- sten; indvendigt mål 1,10 x 0,65 m, 0,45 m høj; 3 dæksten ligger øst og vest for kisten. Vest for stenlejet en lille stensætning af 7 små sten, 0,5 m i diameter, der har omram- met en yngre broncealders urne. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1927 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1927 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, græsklædt Høj, "Femhøjen", den eneste existerende af de 5 "Femhøje" [sb. 5-9] (se under [sb.]Nr. 5), beliggende paa udyrket Græsjord, paa et trekantet Areal S. for Markedspladsen, V. for Sportspladsen. 2,50 m. høj, 17 m. i Tvm. Affladet. Den plane Topflade er 7 m. i Tvm.; tre fordybede Stier (fra Ø, fra S. og fra NV.), hist og her bredende sig ud i flade Skaar, fører op til Topfladen. Midt i n. Side et overfladisk Skaar. Iøvrig urørt. - Fredlyst 1927. Bevoksning: 1992: Græs

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Femhøjen", to stensatte Bronzealdergrave, et Stenleje med Baalplads og en Kiste (den sidste flyttet), alt fundet ved Sløjfning af Femhøjen, beliggende paa et Areal 10 x 10 m.

1945 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 292/45
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 679/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Femhøjen", lav højning, ca. 0,5 x 15 m; imod øst afskåret af vej, således at bredden her kun er 11 m. Mod øst et stenleje til en ældre bronzealders egekiste, 2,3 x 1,3 m, dannet af mindre sten, der er fæstnet med cement; den ligger i øst-vest. Nordvest derfor en stenkiste, dannet af 4 flade bæresten; invendigt mål 1,10 x 0,65 m, 0,45 m høj; 3 dæksten ligger øst og vest for kisten. Vest for stenlejet en lille stensætning af 7 små sten, 0,5 m i diameter, der har omrammet en yngre bronzealders urne. Græsklædt. Mærkesten.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Femhøjen". Som beskrevet i FM-register. Ligger i græsplæne - offentligt grønt område - overfor Hjøring Station. Bevoksning: 1992: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt højrest iHjørring By.

Litteraturhenvisninger  (0)